1.
Christenson N. Ramverk för bedömning av argumentation om samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll. ATENA [Internet]. 05 juni 2020 [citerad 22 mars 2023];2(1). Tillgänglig vid: https://atenadidaktik.se/article/view/2239