1.
Fägerstam E. Vilken roll spelar känslor och värderingar för elevers lärande?. ATENA [Internet]. 05 juni 2020 [citerad 24 september 2023];2(1). Tillgänglig vid: https://atenadidaktik.se/article/view/2241