1.
Bossér U, Sjöström J. Samhällsfrågor i nv-klassrummen – från enkel kontextualisering till fokus på handlingskompetens för global miljörättvisa. ATENA [Internet]. 05 juni 2020 [citerad 23 april 2024];2(1). Tillgänglig vid: https://atenadidaktik.se/article/view/2244