1.
Westman A-K. Förskollärares barnsyn kan motverka eller förstärka könsstereotyper. ATENA [Internet]. 03 september 2020 [citerad 24 september 2023];3(1). Tillgänglig vid: https://atenadidaktik.se/article/view/3255