1.
Lunde T, Sjöström J. Didaktiska modeller som kärnan i ämnesdidaktik: forskning som eftersträvar en professionsvetenskap för lärare. ATENA [Internet]. 30 oktober 2020 [citerad 24 september 2021];3(1). Tillgänglig vid: https://atenadidaktik.se/article/view/3299