1.
Ekström Lind L, Martín Bylund A, Stenliden L. Covid-19 i svenska skolor synliggör sårbarhetens potential i lärares praktik. ATENA [Internet]. 18 november 2020 [citerad 24 september 2021];3(2). Tillgänglig vid: https://atenadidaktik.se/article/view/3345