1.
Bossér U. Möjligheter och utmaningar med digitala verktyg i undervisning om naturvetenskap. ATENA [Internet]. 18 december 2020 [citerad 24 september 2021];3(2). Tillgänglig vid: https://atenadidaktik.se/article/view/3407