1.
Lunde T. Utforska representationer banar väg för meningsskapande. ATENA [Internet]. 19 april 2021 [citerad 02 december 2023];4(1). Tillgänglig vid: https://atenadidaktik.se/article/view/3548