1.
Stolpe K. Forskningslitteracitet – att läsa, värdera och använda forskning i praktiken. ATENA [Internet]. 26 april 2021 [citerad 02 juni 2023];3(1). Tillgänglig vid: https://atenadidaktik.se/article/view/3677