1.
Höst G. Virtuella laborationer eller fysiska?. ATENA [Internet]. 11 juni 2021 [citerad 31 januari 2023];3(2). Tillgänglig vid: https://atenadidaktik.se/article/view/3921