1.
Fridberg M, Cronquist B, Redfors A. Möjligheter med STEM-undervisning genom robotik i förskolan. ATENA [Internet]. 21 december 2022 [citerad 22 februari 2024];4(2). Tillgänglig vid: https://atenadidaktik.se/article/view/4143