1.
Bossér U. Berättelser och drama kan hjälpa yngre barn att lära sig naturvetenskap. ATENA [Internet]. 31 maj 2022 [citerad 02 juni 2023];4(2). Tillgänglig vid: https://atenadidaktik.se/article/view/4356