1.
Stolpe K. Språkinriktade aktiviteter kan gynna övergången från vardagsspråk till ämnesspråk. ATENA [Internet]. 13 oktober 2022 [citerad 02 december 2022];. Tillgänglig vid: https://atenadidaktik.se/article/view/4503