1.
Fägerstam E. Läsförmåga viktig för resultat på TIMSS. ATENA [Internet]. 01 december 2022 [citerad 31 januari 2023];4(2). Tillgänglig vid: https://atenadidaktik.se/article/view/4556