1.
Lunde T, Höst G. Att undervisa naturvetenskap i det flerspråkiga klassrummet. ATENA [Internet]. 21 december 2022 [citerad 01 februari 2023];4(2). Tillgänglig vid: https://atenadidaktik.se/article/view/4584