1.
Lunde T. Undervisning kan rusta elever för att hantera sin klimatoro. ATENA [Internet]. 25 augusti 2023 [citerad 29 maj 2024];5(2). Tillgänglig vid: https://atenadidaktik.se/article/view/4590