1.
Höst G. Ritande kan stödja barns och elevers lärande i naturvetenskap. ATENA [Internet]. 15 februari 2023 [citerad 22 mars 2023];. Tillgänglig vid: https://atenadidaktik.se/article/view/4696