1.
Schönborn K, Höst G. Lärare behöver ge eleverna stöd att tolka representationer i kemiklassrummet. ATENA [Internet]. 21 februari 2023 [citerad 22 mars 2023];. Tillgänglig vid: https://atenadidaktik.se/article/view/4697