1.
Clucas P, Lunde T. Sju lärarroller i mellanstadiets NO-undervisning. ATENA [Internet]. 02 november 2023 [citerad 02 december 2023];. Tillgänglig vid: https://atenadidaktik.se/article/view/5064