(1)
Lunde, T. Utforska Representationer Banar väg för Meningsskapande. ATENA 2021.