STOLPE, K. Forskningslitteracitet – att läsa, värdera och använda forskning i praktiken. ATENA Didaktik, [S. l.], v. 3, n. 1, 2021. DOI: 10.3384/atena.2021.3677. Disponível em: https://atenadidaktik.se/article/view/3677. Acesso em: 10 juni. 2023.