Lunde, Torodd. 2021. ”Utforska Representationer Banar väg för Meningsskapande”. ATENA Didaktik, april. https://doi.org/10.3384/atena.2021.3548.