Stolpe, Karin. 2021. ”Forskningslitteracitet – Att läsa, värdera Och använda Forskning I Praktiken”. ATENA Didaktik 3 (1). https://doi.org/10.3384/atena.2021.3677.