Holmström, S. (2021) ”Direkt bedömning - ett exempel på kollegialt lärande i fysik på gymnasiet”, ATENA Didaktik. doi: 10.3384/atena.2021.3107.