Lunde, T. (2021) ”Utforska representationer banar väg för meningsskapande”, ATENA Didaktik. doi: 10.3384/atena.2021.3548.