Höst, G. (2022) ”Viktigt att skilja på energi och materia i lärande för hållbar utveckling”, ATENA Didaktik. doi: 10.3384/atena.2022.4311.