[1]
T. Lunde, ”Utforska representationer banar väg för meningsskapande”, ATENA, apr. 2021.