Karlström, M. ”Stämmer Det Att Eleverna förlorar Sitt Intresse för Naturvetenskap På högstadiet?”. ATENA Didaktik, vol. 3, nr 1, augusti 2020, doi:10.3384/atena.2020.3191.