Lunde, T. ”Utforska Representationer Banar väg för Meningsskapande”. ATENA Didaktik, april 2021, doi:10.3384/atena.2021.3548.