Stolpe, K. ”Forskningslitteracitet – Att läsa, värdera Och använda Forskning I Praktiken”. ATENA Didaktik, vol. 3, nr 1, april 2021, doi:10.3384/atena.2021.3677.