Fridberg, Marie, Agneta Jonsson, Andreas Redfors, och Susanne Thulin. ”Fysik Och Kemi I Fokus för Kommunikationen Mellan lärare Och Barn I förskolan”. ATENA Didaktik (december 2, 2021). åtkomstdatum januari 20, 2022. https://atenadidaktik.se/index.php/atena/article/view/1827.