Karlström, Matti. ”Stämmer Det Att Eleverna förlorar Sitt Intresse för Naturvetenskap På högstadiet?”. ATENA Didaktik 3, no. 1 (augusti 13, 2020). åtkomstdatum december 2, 2022. https://atenadidaktik.se/article/view/3191.