Westman, Anna-Karin. ”Förskollärares Barnsyn Kan Motverka Eller förstärka könsstereotyper”. ATENA Didaktik 3, no. 1 (september 3, 2020). åtkomstdatum januari 20, 2022. https://atenadidaktik.se/index.php/atena/article/view/3255.