Höst, Gunnar. ”Viktigt Att Skilja På Energi Och Materia I lärande för hållbar Utveckling”. ATENA Didaktik (april 22, 2022). åtkomstdatum december 6, 2022. https://atenadidaktik.se/article/view/4311.