1.
Fridberg M, Jonsson A, Redfors A, Thulin S. Fysik och kemi i fokus för kommunikationen mellan lärare och barn i förskolan. ATENA [Internet]. 02 december 2021 [citerad 20 januari 2022];. Tillgänglig vid: https://atenadidaktik.se/index.php/atena/article/view/1827