1.
Westman A-K. Förskollärares barnsyn kan motverka eller förstärka könsstereotyper. ATENA [Internet]. 03 september 2020 [citerad 02 december 2022];3(1). Tillgänglig vid: https://atenadidaktik.se/article/view/3255