1.
Lunde T. Utforska representationer banar väg för meningsskapande. ATENA [Internet]. 19 april 2021 [citerad 19 januari 2022];. Tillgänglig vid: https://atenadidaktik.se/index.php/atena/article/view/3548