Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till primär navigationsmeny Hoppa till sidfot

ATENA Didaktik

Om tidskriften

ATENA Didaktik — Avisa för Teknikens och Naturvetenskapernas Didaktik (ISSN 2003-3486) är en professionsvetenskaplig digital tidskrift om naturvetenskapernas och teknikens didaktik. Den vänder sig till lärare, förskollärare, forskare och andra som är intresserade av hur undervisning kan utvecklas genom att den baseras på forskning och beprövad erfarenhet. Tidskriften är gratis och ges ut sedan 2019 av NATDID (Nationellt centrum för teknikens och naturvetenskapernas didaktik).

Innehåll

ATENA Didaktik innehåller texter från såväl praktik som forskning. Som ett led i att dokumentera beprövad erfarenhet publicerar vi reflektioner från praktiken. I tidskriften kan du också läsa om allt från enskilda forskningsresultat till bredare genomgångar av forskningsområden.

ATENA Didaktik innehåller fyra olika typer av professionsvetenskapliga artiklar (för mer information om texttyperna, se Information för läsare):

  • Notiser från forskningsfronten
  • Reflektioner från praktiken
  • Forskningsrapporter
  • Forskningsgenomgångar

Tidskriften välkomnar bidrag från dig som vill dela med dig av erfarenheter från undervisning eller resultat från forskning inom teknikens och naturvetenskapernas didaktik. För mer information om hur du kan skicka in ditt bidrag, se Information för författare.

Granskningsförfarande

Redaktionen ger stöd till skribenter under skrivprocessen. Detta görs för att säkerställa vetenskaplighet och relevans för skola och förskola. Många artiklar som publiceras i ATENA Didaktik beskriver resultat från forskning. Syftet med det är att tillgängliggöra redan publicerade forskningsresultat. Eftersom forskningen som sådana artiklar baseras på redan har gått igenom vetenskaplig granskning (peer-review) så gör inte ATENA Didaktik någon formell kollegial granskning.

Öppen tillgång

ATENA Didaktik är en fritt tillgänglig Open Access-tidskrift utan några avgifter. Det innebär att det inte kostar något för författare att få bidrag publicerade, och att läsare fritt når innehållet. Tidskriften använder Creative Commons BY-licensiering (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0). Detta innebär att vem som helst får sprida innehållet och använda det, även för kommersiella ändamål, så länge som de ger en fullständig referens (inklusive DOI) till den ursprungliga publikationen. Författare får publicera den publicerade versionen av artikeln på sin egen hemsida eller på till exempel sin skolas/universitets hemsida. Helst ska då den publicerade versioen av artikeln (PDF-filen) användas även om det även är tillåtet att använda en inskickade förvattarversionen.