Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till primär navigationsmeny Hoppa till sidfot

ATENA Didaktik

Skrivarworkshop hösten 2024

Jobbar du som lärare, förskollärare eller lärarutbildare och vill dela med dig av erfarenheter från undervisning i naturvetenskapsämnena eller teknik? Få stöd och verktyg i vår skrivarworkshop och publicera dina erfarenheter i NATDID:s tidskrift ATENA Didaktik.

Om skrivarworkshopen

Denna workshop riktar sig till lärare, förskollärare eller lärarutbildare som vill skriva en reflekterande text om egna kritiskt prövade erfarenheter av undervisning. Workshopen leds av ATENA Didaktiks redaktörer Gunnar Höst och Torodd Lunde. Den består av två tillfällen då vi ses digitalt på Zoom.

Inför workshopen skickar du in en kort presentation av vad du vill skriva om. Vid workshopens första tillfälle kommer du att få både teoretiska och praktiska verktyg för ditt skrivande. Mellan tillfällena ges du tid att arbeta på egen hand med din text. Vid det andra tillfället två veckor senare kommer du att kunna bolla din text med redaktörerna och övriga deltagare för att arbeta vidare med den. Efter workshop-tillfällena har du möjlighet att arbeta vidare med stöd från redaktörerna för att publicera din text i ATENA Didaktik.

Tid för workshop: Onsdag 18/9 och onsdag 2/10 kl. 16.00-18.00

Plats: Digitalt via Zoom

Kostnad: Workshopen är kostnadsfri

Anmälan: Anmäl dig senast 11/9 genom att skicka ett mejl till ATENA Didaktiks redaktör Gunnar Höst, gunnar.host@liu.se

Förberedelse: Skicka senast 16/9 en kort presentation (max 300 ord) av vad du vill skriva om till redaktör Gunnar Höst. Läs gärna vår artikel om Reflektioner från praktiken för inspiration och information om vilken typ av innehåll texterna kan ha.

Om ATENA Didaktik

ATENA Didaktik är en digital tidskrift där forskare och lärare skriver om hur undervisning i naturvetenskapliga ämnen och teknik kan utvecklas genom att baseras på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det är en professionsvetenskaplig tidskrift vilket innebär att texterna är skrivna specifikt för personer verksamma i skolan, från förskola till gymnasium. Texterna sammanfattar och lyfter fram forskningsresultat och ger reflektioner från läraryrket. ATENA Didaktik ges ut av Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik (NATDID).

Om att skriva för ATENA Didaktik

ATENA Didaktik erbjuder lärare, förskollärare och lärarutbildare att skriva om reflektioner från det egna praktiska arbetet, en texttyp vi kallar ”Reflektioner från praktiken”. Denna texttyp utgör en plattform för lärare och lärarutbildare att dokumentera och dela kritiskt prövade erfarenheter, för att på så sätt bidra till en kollegial professionell dialog och byggandet av beprövad erfarenhet. Läs mer om vad denna texttyp innebär och vad lärare tidigare skrivit om: Reflektioner från praktiken