Redaktion

Redaktörer

Gunnar Höst, huvudredaktör
Karin Stolpe, föreståndare NATDID

Redaktionsråd

ATeNa Didaktik har ett redaktionsråd som till stor del består av forskare inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik. Det finns också alltid minst en lärare med i redaktionsrådet. Följande personer är medlemmar i redaktionsrådet:

Karolina Broman, universitetslektor, Umeå universitet och NATDID
Niklas Gericke, professor, Karlstads universitet och FND
Susanne Engström, universitetslektor, KTH och CETIS
Konrad Schönborn, docent, Linköpings universitet och lic-FontD
Sara Westling, Utbildningskontoret, Norrköpings kommun och NTA
Lena Hansson, docent, Högskolan Kristianstad och Nationellt resurscentrum för fysik