Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till primär navigationsmeny Hoppa till sidfot

ATENA Didaktik

Professionsvetenskapligt skrivande

NATDID har producerat en serie av fem korta filmer om professionsvetenskapligt skrivande. De vänder sig i första hand till dig som funderar på att skriva en professionsvetenskaplig artikel till ATENA Didaktik. Delarna i serien kan ses oberoende av varandra. Det finns textning till filmerna.

Film 1: Vad är en professionsvetenskaplig artikel?

Filmen behandlar vad som karaktäriserar en professionsvetenskaplig artikel genom att jämföra med vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar.

Film 2: Vem skriver du för?

Den här filmen behandlar hur du kan tänka kring målgruppen. Det finns flera anledningar till att tänka igenom noggrant vilken målgrupp du vänder dig till. Här får du ledning i hur det kan göras.

Film 3: Hur bygger du upp din text?

I den här filmen får du veta mer om hur du strukturerar en professionsvetenskaplig text. Här relaterar Karin och Gunnar en professionsvetenskaplig artikel till en vetenskaplig text. Bland annat berättar de om hur dispositionen ska se ut och hur man som författare kan förhålla sig till metodbeskrivning och bakgrund. Rubrikernas roll i en text behandlas också.

Film 4: Hur använder du språket?

I den här filmen får du lära dig verktyg för hur du kan använda språket i en professionsvetenskaplig artikel. Här behandlas allt från hur ett stycke struktureras till hur olika typer av ord kan användas. Du får också tips om hur du kan göra din text mer lättillgänglig för en läsare. Dessutom får du veta mer om vad som karaktäriserar ett professionsvetenskapligt språk.

Film 5: Hur refererar du och undviker plagiat?

Den här filmen handlar om hur du kan använda dig av referenser i en professionsvetenskaplig text. Referenserna fyller en annan funktion i en professionsvetenskaplig artikel än i vetenskapligt skrivande. Samtidigt diskuterar Karin och Gunnar att det är viktigt att ange referenser för att undvika att texten blir ett plagiat. Du får veta mer om vad plagiat är och hur du undviker självplagiat om du skriver om din egen forskning som har publicerats i andra forum.