Information för bibliotekarier

ATENA Didaktik — Avisa för Teknikens och Naturvetenskapernas Didaktik är en professionsvetenskaplig digital tidskrift om naturvetenskapernas och teknikens didaktik. Den vänder sig till lärare, förskollärare, forskare och andra som är intresserade av hur undervisning kan utvecklas genom att den baseras på forskning och beprövad erfarenhet. Tidskriften ges ut av NATDID (Nationellt centrum för teknikens och naturvetenskapernas didaktik).

ATENA Didaktik är en fritt tillgänglig Open Access-tidskrift utan några avgifter. Det innebär att det inte kostar något för författare att få bidrag publicerade, och att läsare fritt når innehållet. Tidskriften använder Creative Commons BY-licensiering (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0). Detta innebär att vem som helst får sprida innehållet och använda det, även för kommersiella ändamål, så länge som de ger en fullständig referens (inklusive DOI) till den ursprungliga publikationen. Författare får publicera den publicerade versionen av artikeln på sin egen hemsida eller på till exempel sin skolas/universitets hemsida.