Information för bibliotekarier

ATENA Didaktik — Avisa för Teknikens och Naturvetenskapernas Didaktik är en professionsvetenskaplig digital tidskrift om naturvetenskapernas och teknikens didaktik. Den vänder sig till lärare, förskollärare, forskare och andra som är intresserade av hur undervisning kan utvecklas genom att den baseras på forskning och beprövad erfarenhet. Tidskriften är gratis och ges ut av NATDID (Nationellt centrum för teknikens och naturvetenskapernas didaktik).