Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till primär navigationsmeny Hoppa till sidfot

Information för läsare

ATENA Didaktik innehåller fyra olika typer av professionsvetenskapliga artiklar.

Notiser från forskningsfronten

Varje dag publicerar forskare nya resultat från forskning om NvT-didaktik. “Notiser från forskningsfronten” ger läsaren en inblick i detta flöde genom att kort presentera något huvudresultat från sådana studier. Texterna skrivs av NATDID.

Reflektioner från praktiken

Erfarenheter som görs i klassrum och andra lärmiljöer är viktiga för att utveckla såväl praktiken som forskningen. “Reflektioner från praktiken” ger läsaren tillgång till berättelser ur undervisningen och kritisk prövning av vad dessa erfarenheter betyder.

Forskningsrapporter

Studier som publiceras i till exempel vetenskapliga forskningstidskrifter kan ibland vara utmanande att läsa och svåra att få tag i. “Forskningsrapporter” ger läsare en god insikt i resultaten från publicerade studier i texter som är skrivna speciellt för praktiken av personerna bakom studierna.

Forskningsgenomgångar

Forskning bygger hela tiden vidare på den grund som lagts av tidigare studier, och forskningsresultat ger därför ofta en rikare bild om de presenteras tillsammans med andra studier. “Forskningsgenomgångar” ger läsaren tillgång till sammanställningar av och diskussion om forskning inom väl avgränsade områden.