Kort beskrivning av tidskriften

Avisa för Teknikens och Naturvetenskapernas Didaktik - En professionsvetenskaplig tidskrift om naturvetenskapernas och teknikens didaktik

Välkommen till ATENA Didaktik. Tidskriften publiceras digitalt och vänder sig till lärare, förskollärare, forskare och andra som är intresserade av hur undervisning kan utvecklas genom att den baseras på forskning och beprövad erfarenhet inom de naturvetenskapliga ämnenas och teknikens didaktik. 

Tidskriftens första nummer publicerades i samband med NATDID:s konferens “Forum för forskningsbaserad NT-undervisning”, som ägde rum 17-18 oktober 2019. Information om FobasNT19 finns på konferensens hemsida https://liu.se/artikel/fobasnt19. 

ATENA Didaktik ges ut av Nationellt centrum för teknikens och naturvetenskapernas didaktik - NATDID.

Senaste artiklar