Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till primär navigationsmeny Hoppa till sidfot

ATENA Didaktik

ATENA Didaktik

Avisa för Teknikens och Naturvetenskapernas Didaktik

ATENA Didaktik vänder sig till dig som är intresserad av hur skolundervisning inom naturvetenskaps- och teknikämnen kan utvecklas genom forskning och beprövad erfarenhet. Det är en professionsvetenskaplig tidskrift skriven för lärare. ATENA Didaktik ges ut digitalt av Nationellt centrum för teknikens och naturvetenskapernas didaktik - NATDID.

ATENA Didaktik — Avisa för Teknikens och Naturvetenskapernas Didaktik är en professionsvetenskaplig digital tidskrift om naturvetenskapernas och teknikens didaktik. Den vänder sig till lärare, förskollärare, forskare och andra som är intresserade av hur undervisning kan utvecklas genom att baseras på forskning och beprövad erfarenhet.  

ATENA Didaktik innehåller artiklar om både forskning och lärares erfarenheter. Ingen originalforskning publiceras i tidskriften utan artiklarna tar upp redan publicerad forskning och skriver om den på ett professionsvetenskapligt sätt. Det innebär att texterna är skrivna för lärare med ett fokus och språk riktat till förskola/skola. Artiklarna skrivs av lärare och forskare runt om i landet. Tidskriften är gratis och ges ut sedan 2019 av Nationellt centrum för teknikens och naturvetenskapernas didaktik – NATDID.

Genom sökfunktionen i menyn ovan kan du söka på ämnen, begrepp eller annat du är intresserad av för att hitta relevanta artiklar. Under ”Kategori” i menyn ovan kan du kategorisera artiklarna utifrån exempelvis ämne eller skolform.

Tidskriften välkomnar bidrag från dig som vill dela med dig av erfarenheter från undervisning eller resultat från forskning inom teknikens och naturvetenskapernas didaktik. För mer information om hur du kan skicka in ditt bidrag, se Skriva för ATENA i menyn ovan.