Redaktionen för ATENA Didaktik vill med detta temanummer uppmärksamma och stödja det professionella lärande som har aktualiserats under pandemin covid-19.

Redaktionen har ordet

Notiser från forskningsfronten

Reflektioner från praktiken

Covid-19 i svenska skolor synliggör sårbarhetens potential i lärares praktik

Linda Ekström Lind, Anna Martín Bylund, Linnéa Stenliden

|

Forskningsgenomgångar

Virtuella laborationer eller fysiska?

Gunnar Höst

|